KOULUVIERAILUT

Home / KOULUVIERAILUT

Laadukasta päihdekasvatusta kouluille

#drug #free #style
Freestyle -päihdekasvatuskampanja on valtakunnallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevä kampanja, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua päihteistä, kasvattaa globaalia ymmärrystä päihdeilmiöstä ja edistää terveellisiä elintapoja. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat. Freestyle on yksityinen sitoutumaton yritys, jonka koulutetut päihdealan ammattilaiset kiertävät valtakunnallisesti kouluilla ilmaiseksi, omavaraisen rahoituksen turvin. Kouluvierailut rahoitetaan kampanjan omalla Freestyle-lehdellä. 

Freestyle-kampajan koulutetut ammattitaitoiset päihdeohjaajat ovat kiertäneet kouluilla nyt kolme vuotta tarjoten maksutonta päihdekasvatusta kouluille ja tavoittaen noin 10 000 nuorta vuodessa. Opettajat ottavat mielellään apua vastaan ja yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastuttaa oppimista. Uuden laaja-alaisen opetussuunnitelman ja sote-uudistuksen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat. 

Päihdeohjaajamme Jenna Haavisto loi kouluille menetelmän oppilaiden osallistamiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

Päihteiden käyttö on viime vuosina vähentynyt, osittain juuri sen tärkeän työn ansiosta, jota nuorten parissa on jo tehty. Jotta suunta pysyisi oikeana, on välttämätöntä jatkaa.  Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntäja todellinen tarve. Se koetaan tehokkaaksi muun muassa siksi, koska oppilaiden on helpompi avautua päihdeasioista ulkopuoliselle kuin omalle tutulle opettajalle.
#youthwork #ontheroad

Inhimillinen investointi
Alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset yhteiskunnalle. Vaikka meidän nuoremme voivat pääsääntöisesti paremmin, on olemassa myös se pieni porukka joka voi koko ajan huonommin. Jos ongelmiin reagoidaan vasta, kun ne koskevat enemmistöä, ollaan pulassa. Ehkäisevän päihdetyön perusteleminen on haastavaa, koska resursseja tarvitaan, mutta työn tuloksena ei tule heti selviä euroja. Emme myöskään pysty tilastoimaan, kuinka monta ei toivottua tilannetta olemme pystyneet estämään. Tuloksena onkin ollut talouden näkökulmasta ”vain” menojen kasvun hillintä. Tällainen säästäminen tulee kuitenkin kalliiksi. Korjaavan työn tarpeen kasvua voidaan hillitä vain panostamalla ehkäisevään työhön. Tulee ymmärtää, että ehkäisevä työ on aina investointi. Onnistuessaan se palautuu takaisin euroina ja inhimillisenä hyvänä, kuten opiskelu- ja työkykynä. Suomessa päihdekasvatus sisältyy terveystiedon opetukseen, eli varsinaista omaa osuutta sillä ei ole. Uusi ehkäisevän päihdetyön laki velvoittaa kuntia entistä enemmän kiinnittämään huomiota ehkäisevän päihdetyön toteutukseen. Onnistunut päihdehaittojen vähentäminen on rehellisen päihdekasvatuksen, humaanin kohtaavan ja korjaavan työn sekä kohtuullisen sääntelyn kompromissi.

Mitä me teemme?
Emme saarnaa, vaan juttelemme rennosti lähtien liikkeelle nuorten omista kokemuksista. Pienryhmät mahdollistavat vuorovaikutteisen keskustelun paremmin kuin koulujen isot juhlasalit. Siksi haluamme skipata mikrofonit ja ottaa oppilaat vastaan intensiivisesti luokissa. Tunneillamme (45min/luokka) kumotaan yleisimpiä päihdemyyttejä. Päihteisiin kun liittyy paljon vääriä uskomuksia, ylistystarinoita niiden hienoudesta, joita nuoret tulevat kuulemaan. Mietimme yhdessä miksi näihin tarinoihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Harjoittelemme myös etukäteen, mitä tehdä siinä tilanteessa, kun kaverit tarjoavat tai houkuttelevat sauhuille tai ryyppyreissulle.

Jokainen tunti räätälöidään vastaamaan kunkin paikkakunnan yksilöllistä tarvetta. Koulu voi esittää etukäteen toiveita mihin keskustelussa keskitytään; tupakkaan, nuuskaan, kiusaamiseen, kannabikseen, muihin huumeisiin vai alkoholiin. Ajankohtaiset asiat ovat hyvin erilaisia riippuen luokka-asteesta ja koulun sijannista. Tavoitteenamme on herättää keskustelua päihdeasioista, saada nuoret ottamaan niihin kantaa ja oivaltamaan itse. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat. Menetelmämme kannattaa vuorovaikutteisia työtapoja ja humaaneja asenteita.

Vanhemmuuden sekä vanhempien ja lasten välisen kommunikaation tukeminen on yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Järjestämme asiakaslähtöisesti myös vanhempainiltoja sekä koulutuksia esimerkiksi nuorisoalan opiskelijoille ja opettajille. Koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita.

Lue palautetta vierailuista Palaute-välilehdeltä! 

Kahoot tuo pelillisyyttä oppimiseen
Päihdekasvatuksemme ottaa kouluilla käyttöön Kahoot-sovelluksen, joka on on oppilaita nykytekniikalla osallistava pedagoginen työkalu. Sovelluksen avulla oppilaat saavat äänensä kuuluviin anonyymisti. Näin vastauksista saadaan mahdollisimman rehellisiä. Päihdeohjaajamme laatimat monivalintakysemykset päihdemyyteistä esitetään heijastamalla luokassa valkokankaalle, jolle visailu on siirretty tietokoneelta. Oppilaat vastaavat kysymyksiin omilla älylaitteillaan kirjauduttuaan sisään pin-koodilla. Käytämme myös erilaisia menetelmäkortteja, jotka toimivat myös eräänlaisena ”pelinä” helpottaen nuorten osallistumista keskusteluun.

Laatukriteerit korkealla
Ehkäisevää päihdetyötä on tutkittu paljon, ja sille on asetettu Suomessa selkeitä laatukriteereitä. Tärkeimpiä piirteitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi vuorovaikutuksellisuus ja nuoren oman ajattelun herättely. Parhaat oivallukset, oppimiskokemukset ja kyseenalaistukset syntyvät oman toiminnan ja oman ajattelun kautta. Nykyaikainen päihdekasvatus on parhaimmillaan päihteettömien elämäntaitojen vahvistamista. Kun takavuosien pelottelutaktiikasta tajuttiin luopua, mentiin vauhdilla toiseen ääripäähän eli neutraaliin tiedonjakoon. Nyt ollaan ymmärretty, että parasta ehkäisevää päihdetyötä on pyrkiä varustamaan nuoret päihteiden haitoilta suojaavilta elämäntaidoilla.

Eettinen ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä terveellisiä elämäntapoja, päihdeilmiön globaalia ymmärrystä ja kriittistä tarkastelua. Sen tulee olla vuorovaikutteista, kiihkotonta, osallistavaa ja omaan ajatteluun kannustavaa. Se puhuu myös käyttäjien humaanin kohtelun puolesta sekä huolehtii siitä, ettei heitä leimata. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida.

Koulutettu päihdetyöhön erikoistunut ammattitaitoinen henkilökuntamme ei pelottele, liioittele eikä myöskään vähättele. Vuosien jälkeen oppilaat tuskin muistavat enää heille kerrottuja nippelitietoja huumeista. Sen sijaan todennäköisemmin he muistavat, että koululla kävi se ”hyvä tyyppi” puhumassa ja se oli päihteitä vastaan. Tämä positiivinen muistijälki jo saattaa riittää valjastamaan nuoret tekemään terveellisiä valintoja elämässä.  

Tunnin sisältö (45min) on suunniteltu 5.-9.luokkalaisille. Oppilaat osallistuvat luokittain. Yhdessä päivässä pystymme ottamaan vastaan kuusi luokkaa. Koulu itse valitsee parhaaksi katsomansa kohderyhmän sovitun aikataulun puitteissa. Voimme viipyä tarvittaessa useampia päiviä, että valittu kohderyhmä ehditään käydä läpi kokonaan. Tarvitsemme luokkatilan tai vastaavan rauhallisen paikan jonka voimme ottaa vierailumme ajaksi käyttöömme. Vierailumme eivät vaadi kouluilta muuta toimenpiteitä kuin luokkakohtaisen aikataulun laadinnan.

Ilmoita koulusi jonoon mirkka@freestylelehti.fi

Päihdeohjaajamme esittäytyvät!

Jenna Haavisto
Olen nuori yhteisöpedagogiopiskelija Turusta. Valmistuin aikaisemmin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi näyttötutkinnolla ehkäisevän päihdetyön järjestössä, jossa olen toiminut myös vapaaehtoistyöntekijänä. Kokemusta ehkäisevästä päihdetyöstä on kertynyt muutamia vuosia, joiden aikana olen toiminut myös kokemusasiantuntijana, käyttäen omaa taustaani apuna erilaisissa koulutus- ja päihdekasvatustilanteissa.

Käytän keikoillani osallistavia menetelmiä, joilla nuoret saadaan vertaisoppimaan ja puhumaan niistä asioista, jotka heitä mietityttävät. Minulle tärkeintä päihdekasvatuksessa on nuorten mielipiteiden ja ajatusten kuunteleminen ja yhdenvertaisuus nuorten kanssa. Tunnilla käytävät aiheet valikoituu sen mukaan, mistä nuoret itse tahtovat kertoa, keskustella tai oppia. Minulla on laaja ymmärrys päihteistä ja niihin liittyvistä seikoista, jota käytän avukseni keikoilla. Uskon, että pystyn tarjoamaan nuorille mielenkiintoisen tunnin, joka sisältää luotettavaa tietoa päihteistä, vuorovaikutusta, oivalluksia ja myyttien kyseenalaistamista.

Olen tyyppinä hyvin sosiaalinen, huumorintajuinen ja aito. Tahdon kohdata nuoret kunnioittaen jokaista omana itsenään. Pyrin jättämään nuorille positiivisen muiston tunnista, jotta keskustelu voisi jatkua nuorten kesken keikkamme jälkeenkin. Mielestäni vanhanaikaista saarnaamista tärkeämpää on vahvistaa nuorten päihteettömiä elämäntapoja ja tukea nuorten kriittistä ajattelua päihdeasioista. Uskon siihen, että nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, mutta kaipaavat uusia näkökulmia valintojensa tueksi – ja niitä minä yritän tarjota keikoillani.

Jenni Suhonen

Olen Jyväskylässä asuva nuoriso-ohjaaja. Olen tehnyt päihdekasvatustyötä aiemmin kunnallisessa nuorisotyössä, sekä ehkäisevän huumetyön järjestössä, ja nyt marraskuusta 2018 lähtien Freestylella. Ihmisten kanssa tehtävä työ on minun sydäntä lähellä, ja päihdekasvatus tulee heti perässä. Mielestäni tärkeintä päihdekasvatuksessa on se, että jokainen nuori mielipiteineen saa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia. Tämän lisäksi on tärkeää faktapohjaisesti rikkoa stigmoja ja yleisiä harhaluuloja päihteiden käyttöön liittyen. Jos nämä tavoitteet saavutetaan, on nuorten helpompaa ottaa jatkossakin päihteet rohkeasti puheeksi silloin kun ne mietityttävät, ja lisäksi niihin omiin valintoihin löytyy enemmän erilaisia näkökulmia.

Jenni Suhonen hyppäsi mukaan marraskuussa! 

Pyrin kohtaamaan nuoret aina ennakkoluulottomasti. Tahdon luoda nuorille turvallisen ja osallistavan ympäristön jossa on helppo keskustella päihteistä. En koe itselleni luontevaksi luennoida luokan edestä ryhmälle oppilaita siitä mitä mieltä itse olen, vaan haluan kuulla nuorten ajatuksia ja tarjota mahdollisuuden kysyä mieltä askarruttavista asioista rennossa ympäristössä. Omassa nuoruudessani koin että päihteistä puhuminen on eräänlainen tabu, ettei niistä saisi kysyä tai puhua mitään, ja sen ajan päihdekasvatus perustui vahvasti pelotteluun. Tavoitteenani on siis tehdä myös sellaista päihdekasvatusta jota itse olisin sen ikäisenä kaivannut, ilman pelottelua tai tabuilua.

 

 

 

Henna Jörgensen
Olen iloinen, energinen ja toimeen tarttuva nuori kuntoutuksen ohjaaja Jyväskylästä. Olen työskennellyt muun muassa Sovatek-säätiöllä ja Hovilan nuorisokodilla ennen Freestyle-kampanjalle päihdeohjaajaksi ryhtymistä.

Kohtaan jokaisen ryhmän ennakkoluulottomasti ja kannustan nuoria vuorovaikutukseen ja sen myötä oivaltamiseen ja oppimiseen. Päihdekasvatustunneillani osallistetaan nuoria murtamalla yhdessä myyttejä muun muassa Kahoot-kyselyä käyttäen sekä pohditaan millaisia asioita päihteiden kanssa elämiseen liittyy. Pääelementteinä päihdekasvatuksessani ovat vuorovaikutus, luottamus ja hyväksyntä. Tunneilla omien mielipiteiden ja kysymyksien ilmaiseminen on erittäin tervetullutta ja ajatuksia saa heittää ilman pelkoa siitä, että ne olisivat vääriä tai huonoja.

Odotan innoissani tulevia keikkoja ja uskon niistä tulevan hienoja oppimiskokemuksia sekä nuorille että minulle. Haluan tarjota nuorille ajatuksia herättäviä ja laaja-alaisia tunteja. Pyrin siihen, etten ole opettajan tai ohjaajan asemassa, vaan olen yksi muista keskustelijoista. Minusta on huikeaa aloittaa työ, jossa pääsen näkemään ja kokemaan sellaisia paikkoja Suomesta, joita en ilman tällaista matkustusta sisältävää työtä olisi välttämättä koskaan olisi päässyt näkemään. 

Tavataan tienpäällä!

Tytöille voi laittaa postia henna@freestylelehti.fi ja jenna@freestylelehti.fi 

 

Lataa kouluvierailusopimus tästä »