PÄIHDEKASVATUS

Miksi? 

Todellinen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja se koetaan kouluilla tutkimuksen ja kokemuksen mukaan tärkeäksi. Ehkäisevän päihdetyön voimavarat ovat alimitoitetut ja koulujen resursseja leikataan. Oppilaiden on kokemuksen mukaan helpompi jutella päihdeasioista ulkopuoliselle, kuin omalle tutulle opettajalle. 

Yhteiskunnallinen tilanne. Vaikka meidän nuoremme voivat pääsääntöisesti paremmin, on olemassa myös se osa nuorista, joka voi koko ajan huonommin. Jos ongelmiin ei reagoida ennen kuin ne koskevat enemmistöä, ollaan pulassa. 1990-luvun laman aikana tehtiin leikkauksia, jotka vaikuttivat kielteisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt ollaan valitettavasti toistamassa samoja virheitä. 

Kulttuurinmuutostaistelu. Päihteiden käyttö mielletään normaaliksi osaksi nuoruutta. Päihteet näkyvät nuorten elämässä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, elokuvissa ja musiikissa. Näistä saatu tieto päihteistä on usein glorifioitua ja päihteiden käytön riskit ja haitat jäävät kertomatta. Alkoholin merkittävä asema yhteiskunnassa ja varsinkin nuorten ajanvietossa tulisi kyseenalaistaa voimakkaammin, jotta huumeiden käytön kyseenalaistaminen ei näyttäisi nuorista tekopyhältä. 

Miten? 

Päihdekasvatustunneillamme keskustelemme päihteistä osallistavia menetelmiä käyttäen. Emme pelottele, liioittele, emmekä myöskään vähättele. Juttelemme rennosti lähtien liikkeelle nuorten omista ajatuksista ja mielipiteistä. Parhaat oivallukset, oppimiskokemukset ja kyseenalaistukset syntyvät oman ajattelun kautta. Realistinen, neutraali ja eri näkökulmia esiin nostava päihdetieto ja tiedonkäsittelyntaidot ovat olennaisia mielipiteiden ja valintojen rakentumisessa. 

Tavoitteena on jakaa luotettavaa ja uskottavaa tietoa päihdeasioista. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan ja tietoiset valinnat. Nuorten kanssa on hyvä keskustella päihteistä myös globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Tuloksellinen päihdekasvatus lähtee pienistä asioista. On tärkeämpää, että nuorille jää mieleen edes yksi ymmärretty asia, kuin valtava tietotulvakaaos. Vuosien jälkeen nuoret eivät välttämättä muista nippelitietoja, mutta he ehkä muistavat sen, että heille päihdekriittisesti puhunut kaveri oli hyvä tyyppi. Jo se voi riittää oikeiden valintojen tekemiseen. 

Päihdekasvattajaamme koululla sitoo moraalinen vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus ei saa olla este yhteistyölle tai aiheuttaa puuttumisen laiminlyöntiä. Lastensuojelulaki oikeuttaa kaikki kansalaiset puuttumaan alaikäisen päihteiden käyttöön. 

Laatukriteerit 

Tärkeimpiä ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi neutraali näkökulma ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Päihdekasvatus on parhaimmillaan eettistä ja se puhuu käyttäjien humaanin kohtelun puolesta sekä huolehtii siitä, ettei heitä leimata.  

Päihdepolitiikka 

Kannatamme mahdollisimman vastuullista päihdepolitiikkaa, jonka keinoin voidaan edistää terveitä elintapoja. Lisäksi sillä voidaan ehkäistä päihderiippuvuuden syntymistä sekä vähentää päihteiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Kannatamme ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmia sekä matalan kynnyksen palveluita ja terveysneuvontatyötä. Päihteiden käyttöä, saatavuutta ja mainostamista koskevat rajoitukset ovat perusteltuja. 

Kannatamme päihteiden käyttäjien humaania ja oikeudenmukaista kohtelua oikeusjärjestelmässä sekä hoitoonohjauksen tehokkaampaa käyttöä rangaistuksen sijaan. Lähtökohtaisesti riippuvuudesta ei tulisi rangaista, eikä käytön seuraamusten tule olla syrjäytymistä lisääviä. Käytöstä kiinnijääminen ei saa johtaa ihmisen leimautumiseen tai syrjäytymiseen tavalla, joka vaikuttaa olennaisesti henkilön tulevaisuuteen. 

Taantuma saa ihmiset tinkimään ”turhasta”. Valitettavasti usein karsintalistalle ensimmäisinä päätyvät hyväntekeväisyyskohteet, joihin ei ole pakko satsata. Meille Te Tukijamme olette kuitenkin elinehto. Me emme voi valita, koska koko työmme on teidän varassamme. Kiitos siis kaikille Teille, jotka näinä tiukkoinakin aikoina haluatte satsata nuoriimme ja heidän tulevaisuuteensa.