#Drugchecking #Sobercurious #Darravapaa

Tämä numerossa pohdimme muun muassa sitä, ovatko kosteat juhlat ohi? Sober curious -ilmiö on rantautunut Suomeen voimalla kuluneen vuoden aikana brändätän aiemmen tylsäksi mielletyn raittiuden uudelleen. Sober curious haastaa vanhat määritelmät siitä, mitä tarkoittaa olla raitis. Se, että ihminen on sober curious voi tarkoittaa monia asioita: raittiuden kokeilemista, käytön vähentämistä tai muuten tiedostavampaa kulutuskäyttäytymistä. Mahdollisia […]

Ainetunnistus etsii jalansijaa Suomessa

Uudet psykoaktiiviset aineet ovat yleistyneet huumemarkkinoilla, ja perinteisiä aineita jatketaan jopa hengenvaarallisilla yhdisteillä. Puhtauteen ja pitoisuuteen liittyvät riskit koskettavat lähes kaikkia huumeita käyttäviä, mutta erityisesti ne korostuvat nuorilla ja kokemattomilla käyttäjillä.

Ovatko kosteat juhlat ohi? – Yhä useampi on sober curious

Sober curious -ilmiö on rantautunut Suomeen voimalla kuluneen vuoden aikana, ja ”raitistelusta” on tullut suorastaan trendikästä. Mutta kuinka laajasta yhteiskunnallisesta muutoksesta on lopulta kyse? Kuka täällä oikeastaan raitistuu ja miksi?

Härkää sarvista

Tämä on ensimmäinen uudelle verkkolehden alustalle julkaistava numeromme, jota olemme työstäneet koko kevään yhteistyössä Sininen Härkä digimarkkinointitoimiston kanssa. Otimme siis härkää sarvista ja uskalsimme ajatella tulokulman toimintaamme uusiksi. Uudet sivumme avautuvat nyt verkkolehti edellä. Sivumme ovat ensisijaisesti verkkolehden sivut, joilta löytyy omasta osiostaan päihdekasvatustyön info ja mahdollisuus toivoa kouluvierailua kätevästi valmiilla lomakkeella. Tarkemmin kenttätyön tunnelmia […]

Miten nuoret voivat?

Kuluneen vuoden ajan julkinen keskustelu on ollut täynnä huolta nuorten jaksamisesta, mielenterveydestä ja rikollisuudesta sekä huutavasta resurssipulasta. Onko huoli perusteltua? Miten nuoria voitaisiin auttaa? Kysyimme asiaa neljältä asiantuntijalta.

Kannabiksen käytön haittojen vähentäminen lähtee niiden tunnistamisesta

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Arvioidaan, että 2000-luvulla syntyneistä lähes puolet tulee kokeilemaan kannabista elämänsä aikana. Myös suhtautuminen kannabiksen käytön riskeihin on muuttunut. Yhä useampi arvioi käytön riskit vähäisiksi. Lisääntynyt käyttö tarkoittaa, että yhä useammalle tulee kannabiksen käytöstä myös haittoja. Osa jatkaa kokeiluista pidemmälle, pieni osa aina addiktioon asti. Suurimmalla osalla […]

SUMMANEN: Kuka etujasi ajaa

Kansalaiset! Olkaahan valppaina! Poliittinen päätöksenteko on monimutkaista. Kansalaiset toteuttavat demokratiaa valitsemalla edustajansa päättämään asioistaan eduskuntaan. Eduskuntaan voittavana puolueena äänestetty pääsee muodostamaan hallitusta, jonka kautta pannaan muun muassa liikkeelle lakimuutoksia. Kansalaisten ääni kuuluu parhaimmillaan parlamentaarilsilla päätöksillä, joilla parannetaan lakeja ja käytetään viisaasti kansalaisilta kerättyjä verorahoja. Aiemmin maassamme vaikutti karkeasti kolme poliittista tahoa tai ryhmittymää, jolla oli […]