Kouluille ilmaista eettistä ja humaania päihdekasvatusta

 

Miksi?
 

Todellinen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja se koetaan kouluilla tärkeäksi.  Oppilaiden on usein helpompi jutella päihdeasioista ulkopuoliselle, kuin omalle tutulle opettajalle. 

Yhteiskunnallinen tilanne. Vaikka meidän nuoremme voivat pääsääntöisesti paremmin, huumemyönteinen ilmapiiri varjostaa muuten niin hyvää kehityssuuntaa nykyisessä terveystrendissä. Nuorten  humalahakuinen juominen ei ole enää normi ja myös tupakoinnista on tullut enimmäkseen noloa. Nyt puhututtavat nuuska ja nuorten liberaali suhtautuminen huumeisiin. Kannabiksen riskejä ja haittoja pidetään todellisuutta lievempinä tai niitä ei tiedosteta lainkaan. Moni haluaa ajatella kyseessä olevan terveellisen luonnontuotteen, ja vahva näyttö huumeen negatiivisista vaikutuksista kehitykseen ja aivoihin sivuutetaan täysin. 

Nuoret tarvitsevat edelleen asiallista tietoa päihteiden käytön riskeistä, joka esitetään heille manipuloimatta. 

Miten? 

Toimintamme kannattaa vuorovaikutteisia työtapoja ja tunneillamme keskustelemme päihteistä osallistavia menetelmiä käyttäen. Emme pelottele, liioittele, emmekä myöskään vähättele. Parhaat oivallukset, oppimiskokemukset ja kyseenalaistukset syntyvät oman nuorten ajattelun kautta. 

Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan ja tietoiset valinnat. Nuorten kanssa on hyvä keskustella päihteistä myös globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Päihdekasvattajaamme koululla sitoo moraalinen vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus ei saa olla este yhteistyölle tai aiheuttaa puuttumisen laiminlyöntiä. Lastensuojelulaki oikeuttaa kaikki kansalaiset puuttumaan alaikäisen päihteiden käyttöön. 

Laatukriteerit 

Tärkeimpiä ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi neutraali näkökulma ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Päihdekasvatus on parhaimmillaan eettistä ja se puhuu käyttäjien humaanin kohtelun puolesta sekä huolehtii siitä, ettei heitä leimata.  

Päihdepolitiikka 

Kannatamme mahdollisimman vastuullista ja eettistä päihdepolitiikkaa, jonka keinoin voidaan edistää terveitä elintapoja. Lisäksi sillä voidaan ehkäistä päihderiippuvuuden syntymistä sekä vähentää päihteiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Kannatamme ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmia sekä matalan kynnyksen palveluita ja terveysneuvontatyötä. Päihteiden käyttöä, saatavuutta ja mainostamista koskevat rajoitukset ovat perusteltuja. 

Kannatamme päihteiden käyttäjien humaania ja oikeudenmukaista kohtelua oikeusjärjestelmässä sekä hoitoonohjauksen tehokkaampaa käyttöä rangaistuksen sijaan. Lähtökohtaisesti riippuvuudesta ei tulisi rangaista, eikä käytön seuraamusten tule olla syrjäytymistä lisääviä. Käytöstä kiinnijääminen ei saa johtaa ihmisen leimautumiseen tai syrjäytymiseen tavalla, joka vaikuttaa olennaisesti henkilön tulevaisuuteen. 

Lue lisää kouluvierailuista täältä!

Lue lisää toiminnastamme UKK-sivulta! 

 

 

 

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vieritä ylös

Kirjaudu tästä