Eettistä ja humaania päihdekasvatusta

Koulutetut päihdeohjaajamme eivät manipuloi eivätkä pelottele.

 

Miksi?

 

Todellinen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja se koetaan kouluilla tärkeäksi.  Oppilaiden on usein helpompi jutella päihdeasioista ulkopuoliselle, kuin omalle tutulle opettajalle. 

Yhteiskunnallinen tilanne. Vaikka meidän nuoremme voivat pääsääntöisesti paremmin, on olemassa myös se osa nuorista, joka voi koko ajan huonommin. Huumemyönteinen ilmapiiri varjostaa muuten niin hyvää kehityssuuntaa nykyisessä terveystrendissä. Nuorten  humalahakuinen juominen ei ole enää normi ja myös tupakoinnista on tullut enimmäkseen noloa. Nyt puhututtavat nuuska ja nuorten liberaali suhtautuminen huumeisiin. Kannabiksen osalta nuoret ovat hyvin tietoisia huumeen lääkekäytöstä, mutta sen riskejä ja haittoja pidetään todellisuutta lievempinä tai niitä ei tiedosteta lainkaan. Moni haluaa ajatella kyseessä olevan terveellisen luonnontuotteen, ja vahva näyttö huumeen negatiivisista vaikutuksista kehitykseen ja aivoihin sivuutetaan täysin.

Alkoholin merkittävä asema yhteiskunnassa tulisi kyseenalaistaa voimakkaammin, jotta huumeiden käytön kyseenalaistaminen ei näyttäisi nuorista tekopyhältä. Huumeiden kritiikitön demonisointi ei myöskään hyödytä. Tulee voida ymmärtää,  että  huumeilla on myös hetkellisiä hyviä vaikutuksia, eihän niitä muuten käytettäisi. Näiden myönteisten tarinoiden vuoksi kokeileminen houkuttaa nuoria. Jos testi ei sitten vastaakaan ennalta luotuja mielikuvia useammankaan kerran jälkeen, saatetaan toivottua vaikutusta lähteä pahimmillaan hakemaan vahvemmilla aineilla. Nuoret tarvitsevat siis edelleen asiallista tietoa päihteiden käytön riskeistä, joka esitetään heille manipuloimatta.

 

Miten? 

Päihdekasvatustunneillamme keskustelemme päihteistä osallistavia menetelmiä käyttäen. Emme pelottele, liioittele, emmekä myöskään vähättele. Juttelemme rennosti lähtien liikkeelle nuorten omista ajatuksista ja mielipiteistä. Parhaat oivallukset, oppimiskokemukset ja kyseenalaistukset syntyvät oman ajattelun kautta. Realistinen, neutraali ja eri näkökulmia esiin nostava päihdetieto ja tiedonkäsittelyntaidot ovat olennaisia mielipiteiden ja valintojen rakentumisessa. 

Tavoitteena on jakaa luotettavaa ja uskottavaa tietoa päihdeasioista. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan ja tietoiset valinnat. Nuorten kanssa on hyvä keskustella päihteistä myös globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Tuloksellinen päihdekasvatus lähtee pienistä asioista. On tärkeämpää, että nuorille jää mieleen edes yksi ymmärretty asia, kuin valtava tietotulvakaaos. Vuosien jälkeen nuoret eivät välttämättä muista nippelitietoja, mutta he ehkä muistavat sen, että heille päihdekriittisesti puhunut kaveri oli hyvä tyyppi. Jo se voi riittää oikeiden valintojen tekemiseen. 

Päihdekasvattajaamme koululla sitoo moraalinen vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus ei saa olla este yhteistyölle tai aiheuttaa puuttumisen laiminlyöntiä. Lastensuojelulaki oikeuttaa kaikki kansalaiset puuttumaan alaikäisen päihteiden käyttöön. 

 

Laatukriteerit 

Tärkeimpiä ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi neutraali näkökulma ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Päihdekasvatus on parhaimmillaan eettistä ja se puhuu käyttäjien humaanin kohtelun puolesta sekä huolehtii siitä, ettei heitä leimata.  

 

Päihdepolitiikka 

Kannatamme mahdollisimman vastuullista päihdepolitiikkaa, jonka keinoin voidaan edistää terveitä elintapoja. Lisäksi sillä voidaan ehkäistä päihderiippuvuuden syntymistä sekä vähentää päihteiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Kannatamme ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmia sekä matalan kynnyksen palveluita ja terveysneuvontatyötä. Päihteiden käyttöä, saatavuutta ja mainostamista koskevat rajoitukset ovat perusteltuja. 

Kannatamme päihteiden käyttäjien humaania ja oikeudenmukaista kohtelua oikeusjärjestelmässä sekä hoitoonohjauksen tehokkaampaa käyttöä rangaistuksen sijaan. Lähtökohtaisesti riippuvuudesta ei tulisi rangaista, eikä käytön seuraamusten tule olla syrjäytymistä lisääviä. Käytöstä kiinnijääminen ei saa johtaa ihmisen leimautumiseen tai syrjäytymiseen tavalla, joka vaikuttaa olennaisesti henkilön tulevaisuuteen. 

 

 

 

Vieritä ylös

Kirjaudu tästä