UKK

Home / UKK

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä on kyse?

Freestyle-päihdekasvatuskampanja on yksityinen ja sitoutumaton yhteiskunnallista työtä tekevä yritys, joka tarjoaa kouluille päihdekasvatusta. FS-Kustannus Oy julkaisee ja myy kampanjan omaa Freestyle-lehteä, jonka tuotoilla rahoitetaan päihdealan ammattilaisten vetämät kouluvierailut.

Ovatko vierailut kouluille ilmaisia?

Kyllä. Kouluvierailut ovat ilmaisia kohderyhmällemme, eli 5.–9.luokkaisille. Tätä vanhemmille, esim. toisen asteen oppilaitoksille suunnatut vierailut luokittelemme maksullisiksi koulutuksiksi.

Millä toiminta rahoitetaan?

Koulukierrokset rahoitetaan kampanjan itse kustantaman Freestyle-lehden myynnillä. Emme ole minkään julkisen tuen piirissä, vaan toiminta on täysin omavaraista ja siten riippuvaista lehden tilaajamääristä. Emme suorita rahankeräystä, emmekä voi ottaa vastaan lahjoituksia. Toimintamme on vastikekauppaa, jonka tuotot käytetään yhteiskunnalliseen työhön.

Mihin raha menee?

Vierailut ovat kouluille ilmaisia, mutta laadukkaan valtakunnallisen päihdekasvatuksen toteuttaminen matka- ja majoituskuluineen ei sitä kuitenkaan ole. Henkilöstön palkka-ja koulutuskulut sekä majoitus- ja matkakulut ovat oleellinen menoerä.

Kuinka paljon kouluvierailuja tehdään?

Ammattitaitoinen henkilökunta majoitus- ja matkakuluineen ovat merkittävä menoerä, ja vierailuja toteutetaan aina taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Emme siis lähde tekemään kouluvierailuita velaksi, vaan niitä tehdään aina sen mukaan mihin on varaa. Emme tavoittele isoja tavoittavuuslukuja, vaan kyse on ruohonjuuritason ehkäisevästä päihdekasvatuksesta, jossa laatu korvaa määrän. Yksikin oppilas, jonka saamme suhtautumaan kriittisesti päihdekysymyksiin on työllemme riittävä peruste.

Kuinka nopeasti kouluvierailun saa?

Jonotusaika on muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Vierailuja toteutetaan varausjärjestyksessä maantieteellisten mahdollisuuksien mukaan.

Miten kouluvierailun saa?

Lehden tilaaminen ei vielä automaattisesti aktivoi vierailua, vaan koulun tulee itse tehdä varaus esimerkiksi sähköpostilla mirkka@freestylelehti.fi

Saako kouluvierailun tilata ilman lehden tilaamista?

Saa.

Mikä koulutus päihdeohjaajillamme on?

Päihdeohjaajamme ovat päihdetyöhön erikoistuneita kasvatusalan ammattilaisia. Meillä työskennellään muun muassa tutkintonimikkeillä yhteisöpedagogi, sosionomi, päihdeohjaaja ja  nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja.

Kuinka paljon nuoria kampanja tavoittaa?

Yhden vierailun aikana kouluilla tavoitetaan keskimäärin 300 oppilasta intensiivisesti pienryhmissä. Emme halua päätyä puhumaan mikrofoniin isoihin saleihin, vaan toimintamme kannattaa vuorovaikutuksellisia työtapoja ja otamme oppilaat vastaan luokittain. Ensimmäisen toimintavuotemme aikana 2016-2017 tavoitimme noin 10 000 nuorta.

Mikä on taustaorganisaatio toiminnassa?

Freestyle-päihdekasvatuskampanja on yksityinen sitoutumaton yritys, jonka toiminnanjohtaja toimii Jaakko Rytsölä. FS-Kustannus Oy julkaisee kampanjan omaa Freestyle-lehteä, jonka myynti on ulkoistettu alihankkijoille. Toiminnanjohtajan tarina ja motiivit toiminnan käynnistämiselle löytyvät sivuiltamme lehden artikkelit-osiosta.

Miksi Oy?

Yrityspohja mahdollistaa kestävän kulurakenteen, kun toiminta ei ole toistuvasti haettavien tukien varassa. Yrityksenä pystymme myös työllistämään nuoria ja palkkaamaan haastavaan liikkuvaan keikkatyöhön asiantuntijatason henkilökuntaa.

Yritysten rooli perinteisellä kolmannen sektorin kentällä on haastava, mutta olemme hyvää vauhtia vakiinnuttamassa paikkaamme muuttuvan monimuotoisen ehkäisevän kentän yhtenä luotettavana palveluntarjoana. Uuden laaja-alaisen opetussuunnitelman ja sote-uudistuksen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat. Tulevaisuudessa ulkopuolisten toimijoiden osuus korostuu oppilaitosten toimintakulttuurissa ja myös yritysten rooli ehkäisevän työn kentällä kasvaa.

Hyvän tekemisen ja bisneksen epäpyhä liitto aiheuttaa skeptisyyttä ja avaamme toimintamme lähtökohtia mielellämme.

Onko päihdetyömme laadukasta?

Tärkeimpiä eettisen ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi kiihkottomuus ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat. Parhaat oivallukset, oppimiskokemukset ja kyseenalaistukset syntyvät oman ajattelun kautta.

Miten toiminta on yhteiskunnallista?

Inhimillinen investointi. Alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset. Korjaavan työn tarpeen kasvua voidaan hillitä vain panostamalla ehkäisevään työhön.

Koulujen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja todellinen tarve. Päihdekasvatukselle ei ole kouluissa varsinaisesti omaa osuutta ja sitä toteutetaankin muiden aineiden ohessa mahdollisuuksien mukaan. Opettajat ottavat mielellään apua vastaan ja yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastuttaa oppimista tarjoten vaihtelua oppilaille. Oppilaiden voi myös olla helpompi avautua päihdeasioista ulkopuoliselle kuin omalle tutulle opettajalle.

Nuorten osallistaminen. Työllistämme myös nuoria puhelinmyynnissämme, tarjoamme harjoittelupaikkoja ja tarjoamme lehtemme kautta nuorille kanavan vaikuttaa ja mahdollisuuden sisällön tuottoon. Otamme vastaan nuorten sarjakuvia ja kolumneja. Julkaistuista aineistoista maksetaan palkkio.

Järjestämmekö myös vanhempainiltoja?

Vanhemmuuden sekä vanhempien ja lasten välisen kommunikaation tukeminen on yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Järjestämme asiakaslähtöisesti myös vanhempainiltoja sekä koulutuksia esimerkiksi nuorisoalan opiskelijoille ja opettajille. Koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita. Vanhempainillat ovat kouluvierailujen kanssa ilmaisia, erikseen tilattuina maksullisia koulutuksia.

Millainen lehti Freestyle on?

Freestyle-lehti on elämänsuojelun lifestyle-lehti, joka käsittelee raikkaasti ajankohtaisia ilmiöitä ja klassikkoaiheita uusista näkökulmista. Lehti haastaa pohtimaan asioita kriittisesti ja eettisesti tarjoten inhimillisiä tarinoita läheltä ja kaukaa. Värikäs ja vaikuttava toimitustiimimme tuottaa mielenkiintoisia artikkeleita vakavista teemoista viihteeseen nuorille ja vanhemmille. Lehti tarjoaa välineitä kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille sekä auttaa keskustelun jatkumisessa kotona kouluvierailun jälkeen!

Digijuttuja, palautetta vierailuista ja muuta lisätietoa: www.freestylelehti.fi