UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä on kyse? 

Freestyle-päihdekasvatuskampanja tarjoaa maksutonta päihdekasvatusta kouluilla ympäri Suomea. FS-Kustannus Oy julkaisee ja myy kampanjan omaa Freestyle-verkkolehteä, jonka tuotoilla rahoitetaan kasvatusalan ammattilaisten vetämät kouluvierailut. Toiminta on täysin omavaraista ja siten riippuvaista lehden tilaajamääristä. Toimintamme on vastikekauppaa, jonka tuotot käytetään yhteiskunnalliseen työhön. 

Mihin raha menee? 

Vierailut ovat kouluille ilmaisia, mutta laadukkaan valtakunnallisen päihdekasvatuksen toteuttaminen matka- ja majoituskuluineen ei sitä kuitenkaan ole. Henkilöstön palkka- ja koulutuskulut sekä majoitus- ja matkakulut ovat oleellinen menoerä. 

Kuinka paljon kouluvierailuja tehdään? 

Vierailuja toteutetaan aina taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Emme tavoittele isoja tavoittavuuslukuja, vaan kyse on ruohonjuuritason ehkäisevästä päihdekasvatuksesta, jossa laatu korvaa määrän. Yksikin oppilas, jonka saamme suhtautumaan kriittisesti päihdekysymyksiin on työllemme riittävä peruste. 

Kuinka nopeasti kouluvierailun saa? 

Jonotusaika on yleensä muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Vierailuja toteutetaan varausjärjestyksessä maantieteellisten mahdollisuuksien mukaan.  

Miten kouluvierailun saa? 

Lehden tilaaminen ei vielä automaattisesti aktivoi vierailua, vaan koulun tulee itse tehdä varaus esimerkiksi sähköpostilla laura@freestylelehti.fi 

Saako kouluvierailun tilata ilman lehden tilaamista? 

Saa. 

Mikä koulutus päihdekasvattajillamme on? 

Päihdekasvattajamme ovat kasvatusalan ammattilaisia. Meillä voi työskennellä esimerkiksi tutkintonimikkeillä yhteisöpedagogi, sosionomi ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. 

Kuinka paljon nuoria kampanja tavoittaa? 

Kohtaamme nuoret yksi luokka kerrallaan. Yhden päivän aikana voimme kohdata kuusi ryhmää. Tarvittaessa vierailumme yhdellä koululla kestää useamman päivän. Esimerkiksi kahden päivän mittaisella vierailulla tavoitamme keskimäärin 240 nuorta. Vuonna 2018 vierailupäiviä oli n. 60kpl. 

Järjestämmekö myös vanhempainiltoja? 

Kyllä. Vanhemmuuden sekä vanhempien ja lasten välisen kommunikaation tukeminen on yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Vanhempainillat ovat kouluvierailujen kanssa ilmaisia, erikseen tilattuina maksullisia koulutuksia. 

Järjestämme asiakaslähtöisesti myös maksullisia koulutuksia esimerkiksi eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille. Koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita.  

Mikä on taustaorganisaatio toiminnassa? 

Freestyle-päihdekasvatuskampanja on yksityinen sitoutumaton yritys, jonka toiminnanjohtaja toimii Jaakko Rytsölä. FS-Kustannus Oy julkaisee kampanjan omaa Freestyle-lehteä, jonka myynti on ulkoistettu alihankkijoille. Toiminnanjohtajan tarina ja motiivit toiminnan käynnistämiselle löytyvät täältä (linkki tähän). 

Miksi Oy? 

Yrityspohja mahdollistaa kestävän kulurakenteen, kun toiminta ei ole toistuvasti haettavien tukien varassa. Yritysten rooli perinteisellä kolmannen sektorin kentällä on haastava. Olemme kuitenkin hyvää vauhtia vakiinnuttamassa paikkaamme muuttuvan ja monimuotoisen ehkäisevän työn kentän yhtenä luotettavana palveluntarjoana. Uuden laaja-alaisen opetussuunnitelman ja sote-uudistuksen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat. Tulevaisuudessa ulkopuolisten toimijoiden osuus korostuu oppilaitosten toimintakulttuurissa ja myös yritysten rooli ehkäisevän työn kentällä kasvaa. 

Hyvän tekemisen ja bisneksen epäpyhä liitto aiheuttaa skeptisyyttä ja avaamme toimintamme lähtökohtia mielellämme. 

Onko päihdetyömme laadukasta? 

Tärkeimpiä eettisen ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ovat luotettavan ja uskottavan tiedon lisäksi kiihkottomuus ja vuorovaikutuksellisuus. Päihteistä annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa ja asiallisesti esitettyä – sen tulee kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itsemääräämisoikeutta, eikä sen tule manipuloida. Osallistava päihdekasvatuksemme on monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien esittämistä, joka mahdollistaa päihdekysymysten kriittisen pohdinnan sekä niiden pohjalta tehdyt tietoiset valinnat.  

Miten toiminta on yhteiskunnallista? 

Inhimillinen investointi. Alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset. Korjaavan työn tarpeen kasvua voidaan hillitä panostamalla ehkäisevään työhön. 

Koulujen tarve. Koulun ulkopuoliselle päihdekasvatukselle on kova kysyntä ja todellinen tarve. Päihdekasvatukselle ei ole kouluissa varsinaisesti omaa osuutta ja sitä toteutetaankin muiden aineiden ohessa mahdollisuuksien mukaan.  

Nuorten osallistaminen. Nuorten on mahdollista tuottaa lehteemme sisältöä ja siten tarjoamme heille vaikuttamiskanavan. Otamme vastaan esimerkiksi nuorten tuottamia sarjakuvia ja kolumneja. Julkaistuista aineistoista maksetaan palkkio.

Millainen lehti Freestyle on? 

Freestyle-lehti on elämänsuojelun lifestyle-lehti, joka käsittelee raikkaasti ajankohtaisia ilmiöitä ja klassikkoaiheita uusista näkökulmista. Lehti haastaa pohtimaan asioita kriittisesti ja eettisesti tarjoten inhimillisiä tarinoita läheltä ja kaukaa. Värikäs ja vaikuttava toimitustiimimme tuottaa mielenkiintoisia artikkeleita vakavista teemoista viihteeseen nuorille ja vanhemmille. Lehti tarjoaa välineitä kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille sekä auttaa keskustelun jatkumisessa kotona kouluvierailun jälkeen! 

Jäikö kysyttävää? Kysy! Yhteystietoihin pääset tästä.

Jaa sosiaalisessa mediassa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vieritä ylös

Kirjaudu tästä